Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

En judisk familj

   Vad är så fruktansvärt med att en judisk familj får de mänskliga rättigheter de enligt FN-stadgan äger,  erkända?  
  Skolborgarrådet Lotta Edholm förutspår "fruktansvärda följder", på sin blogg. Och i ett samtal på riksradions Studio ett igår , med kd-kvinnan Annelie Enochson hörs hon (mot slutet av programmet)  säga bl.a. detta:

"Programledaren: Lotta Edholm, det här är en familj. Hur stort problem är det? Vad ser du i förlängningen ?
Lotta Edholm: Jag ser naturligtvis i förlängningen att vi får fler föräldrar som hävdar mycket, mycket religiösa skäl för att hålla sina barn hemma. Och jag kan konstatera att dom enda barn som i Stockholm stad - som jag är ansvarig för - har begärt att få ha sina barn i hemundervisning, är fyra maranatabarn. 
Programledare: Jaha, och vad drar du för slutsatser av det? 
Lotta Edholm: Att det finns sekter i Sverige som naturligtvis vill att deras barn inte kommer i kontakt med det svenska samhället på ett sådant sätt som de allra flesta föräldrar faktiskt vill."

   Ja, tänk om också Maranata i slutändan tillerkänns rätt att bedriva den hemundervisning, som redan har bedrivits ibland oss i 35 års tid , och inte behövde pressas längre av hot om bötesstraff och andra repressalier, vilket varit vardag för några av oss sedan några år tillbaka, särskilt efter att den nya skollagen klubbades igenom och trädde i kraft!
-
  Det är väl värt att höra Annelie Enochson:

 "Programledaren: Vad drar du för slutsatser av det, Annelie Enochson, att det var maranatabarn? 
  Annelie Enochson: För mig är religionsfrihet oerhört viktigt, och det hoppas jag att Lotta också anser. Och om vi nu tar det här med judarna, så är dom ju en av våra fem minoriteter i Sverige, så när dom pratar om sin livsstil så tycker jag att det är viktigt att vi beaktar det
   Se'n är det faktiskt så att i FN:s mänskliga rättigheter artikel 26 så står det att rätten att välja utbildning i första hand tillkommer deras föräldrar. Och vi är unika här i Sverige genom att göra hemundervisning till något underligt."


Matteus evangelium 2:14
 En judisk familj behövde inte fly - den här gången
    Det var en judisk familj en gång, som spelade en avgörande roll för att det evangelium skulle predikas, som jag idag tror på. 
   Jag är tacksam för ännu ett inspirerande exempel för alla hemundervisande vänner,  i Göteborg - "a victory for humanity


   SvD, SR , Dagen

  Bloggar: Hemundervisning.se 1, 2 , 3 , Ellinor Petersen 1

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s