Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Revolutionär nåd?

(This same post in english version - here)   
 Om "De religiösa rötterna till den Franska Revolutionen" har Dale K Van Kley skrivit i en litet väl omständig, men stundtals intressant bok
  Författaren menar tydligen att påvens fördömande (bullan "Unigenitus" 1713) av de s.k. jansenisternas lära - de som försökte sig på en mildare reformation inom den katolska kyrkan - i början av 1700-talet, ledde till stor oro inom Frankrike, och även till själva revolutionen.

  Det som skedde i Frankrike då har verkligen satt sin prägel på mycket, om inte allt i vår världsdel, under senare tider. 

  Den allmänna historien, och den kristna församlingens historia, under de tiderna förtjänar onekligen viss uppmärksamhet.
-
 Vad författaren bland annat ser ske  i Frankrike  efter "Unigenitus", innan revolutionen, var ett utkristalliserande av tre eller fyra fronter, :
  - Den romersk-katolska kyrkan med påven och majoriteten av biskoparna.
- Jansenisterna och de gallikanska biskoparna.
- Upplysnings- och naturrättsfilosoferna , Roussaeu och hans "sociala kontrakt" 
- Protestanterna, de s.k. hugenotterna.

   Det stod bland annat en strid om vad Guds nåd innebär.Påven höll på  "nåd tillfyllest". Jansenisterna på en "effektiv nåd". Hugenotterna på en "oemotståndlig nåd".

 Och naturrättsfilosofen?  - Ingen nåd!
-
Andra bloggar om: , x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl