Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kudrin: "..en meningslös hårdhet underminerar den allmänna moralen mer än några chockerande uppträdanden"

  En av de första som reagerat på domen mot Pussy Riot - två års fängelse - är förutvarande finansministern Alexej Kudrin. Enligt uppgifter på ryska webben uttalar han sig bland annat på detta vis: 

Domen som gäller punk-gruppen Pussy Riot handlar inte bara om tre unga kvinnors faktiska biografier. Det är ännu ett slag mot rättsväsendet, och först och främst, mot de ryska medborgarnas förtroende för detsamma.
...
Som det bör vara i en civil stat så kan det inte i Ryssland förekomma några straffsatser för överträdelse av skrivna eller oskrivna , kyrkliga lagar.

Många av oss kan inte på något vis stödja Pussy Riots agerande. Men hur man än bedömer det, så har processen mot flickorna splittrat samhället och åstadkommit en fullständigt anti-konstitutionell sammansvetsning av staten och kyrkan, försvagat den ryska ortodoxa kyrkans auktoritet, och skapat förutsättningar för en radikalisering av de allmänna stämningarna i samhället, eftersom en meningslös hårdhet underminerar den allmänna moralen mer än några chockerande uppträdanden....
-
Från Kudrin till Kurdo:











  I Stockholm 17/8  - vid en stödmanifestation för sångarna i Pussy Riot - samlades man utanför den ryska ambassaden - 
















Bloggat:1

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl