Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Då Martin Luther steg för steg blev övertygad om att påven var antikrist.

   En samling av lutherbrev, sammanställd av Gunnar Hillerdal och utgiven i början av 1960-talet,innehåller bland annat  några helt korta skrivelser, som ger intressanta inblickar i hur Martin Luther övertygades om att påven var antikrist. 

  I två av breven till Spalatin, som var kontaktperson hos Fredrik den vise, och ett till Johan Lang, ser vi hans utveckling i tre steg:

  Till Spalatin 13 mars 1519, det år då Leipzig-disputationen hölls:

   Jag genomgår de påvliga dekreten inför min disputation, och - jag viskar det i ditt öra - jag undrar om påven inte är Antikrist eller hans apostel. Till den grad avskyvärt - det är rena rama sanningen - blir genom hans dekret Kristus vanställd och korsfäst. Det plågar mig utomordentligt att Kristi husfolk på detta sätt föres bakom ljuset under förevändning av lagen och det kristna namnet. Någon gång skall jag visa dig mina anmärkningar till dekreten, så att du själv får se vad det betyder att komma med lagar under öppet negligerande av skriften blott och bart i syfte att rycka till sig makten. Ändå förtiger jag hur andra, med Antikrist helt överensstämmande gärningar sker i mängd vid kurian. Dag efter dag växer för mig hjälpen och stödet enligt de heliga skrifterna. 


  Till Spalatin 24 februari 1520 - angående Konstantin's donation - / redan 1440  hade humanisten Lorenzo Valla visat att den s.k. Donatio Constantini - kejsar Konstantin den stores påstådda förläning av kyrklig överhöghet över hela kristenheten, världslig suveränitet och en mängd gåvor till biskop Sylvester i Rom - var en förfalskning / 

       Jag har genom Dominikus Schleupner fått i min hand den av Laurentius Valla vederlagda "Donatio Constantini", som Hutten utgett. Gode Gud, ett sådant mörker, en sådan ovärdighet bland romarna! Nog kan man undra över Guds rättvisa vägar, då de inte endast bestått under flera sekler utan fått gälla och upptagits bland dekretalerna. Så smutsiga, oförskämda lögner ( för att nu inte något vidunderligt vidunder skulle saknas) har fått ersätta trons artiklar! Jag ängslas så att jag knappast tvivlar på att påven i själva verket är den Antikrist som världen enligt allmänna meningen väntar. Till den grad stämmer allt: hur han lever, vad han gör, talar och bestämmer. Men mera härom muntligen.

-
 Till Johan Lang 18 augusti 1520 - då bannlysningen av Martin Luther hängde över hans huvud. Han hade fått 60 dagars betänketid:

   Vi är här övertygade om att påvedömet är den sanne och livslevande Antikrists säte, mot vars lögn, bedrägeri och ondska vi anser allt tillåtet för själarnas frälsning. Jag bekänner för min del att jag inte är skyldig påven någon annan lydnad än den jag är skyldig den rätte Antikrist. Tänk du emellertid över saken, och döm oss inte för tidigt. Vi har goda grunder att slutgiltigt hålla fast vid denna mening.

- - 
   Sjutton år senare, i Schmalkaldiska artiklarna, får Luther och ytterligare ett fyrtiotal undertecknare fram även denna bakgrund till påvemakten, med åberopande av 2 Tess.2:4 : "  ..alla  prästerna i Alexandria styrde gemensamt kyrkan, såsom även apostlarna och efter dem alla biskopar i hela kristenheten har gjort, tills påven uppreste sitt huvud över alla. Detta visar på det kraftigaste, att påven är den verklige antikrist, som upphöjt sig över och satt sig upp mot Kristus .."

     DN om "Vatileaks" - hotar tryckpressen med det fria ordet alltjämt påvestolens överdrivna maktanspråk?

  Bloggat: 1, 2-Aletheia - går Ulf Ekman steg för steg den motsatta vägen än Luther, och verkar för att påven igen ska "uppresa sitt huvud över alla" ? HÖR HANS ANFÖRANDE PÅ BJÄRKA-SÄBY FÖR EN VECKA SEDAN - här. Utskrivet - här.

Andra bloggar om: , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s