Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Profeternas ord på tunnelbanans väggar"

    Poeten och låtskrivaren Paul Simon ska komma till Stockholm, och till Globen, i sommar, enligt tidningarnas kultursidor.
  DN, SvD, Aftonbladet
   Det var han som skrev den ödesmättade sången "Sound of Silence" en gång. Något av en apokalytisk vision, som bland annat innehåller denna strof:

                   "

                                                                                                                                           ..     "

    Kan man se profeternas ord skrivna på tunnelbanans väggar? Jag gick runt och sökte i några tunnelbanestationer i Stockholm där jag bor, och tog några bilder - av väggarna.


  Jag hade iallafall inga problem sedan att placera de bibelord jag kom att tänka på mot tunnelbaneväggarnas bakgrund.

1)      Mose - om Jesus, som genom sin död på korset "söndertrampade ormens huvud", d.v.s. krossade djävulens makt över syndare som omvänder sig till Gud:


   
 
2)    Jesaja - om Jesus, som skulle födas av "alma", en jungfru. Vilket skedde på den tiden i Betlehem:
3)    Profeten Jesaja om Jesu lidande, om att han blev avvisad och inte erkänd:


 
4) Profeten Sakarja om ett tidstecken - den världsvida mobilisering omkring Jerusalem, vilken redan visar sig på diplomatisk nivå, och som dagligen gör sig påmind i alla media:
 
 
    5) Aposteln Johannes om ett annat tidstecken - Kvinnan på Vilddjuret, den falska religion, förfalskad kristendom inte undantagen, som etablerar sig främst med stöd av staten:


     
  6)  Profeten Daniel om Människosonens - Jesu -  tillkommelse i härlighet:


         
7)     Aposteln Johannes - om Jesu tillkommelse, vilken är nära förestående:


 
          "Tiden är kort" är tunnelbaneväggarnas budskap. - Sök Herren medan Han låter sig finnas! - Maranata!

                  
                                                                                      
                                                            (Alla bibelcitat från 1917 års bibelöversättning)
       
                 
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s