Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Intervju med rysk hackare från "Anonymous": - Vårt syfte är att inte låta banditerna ställa "runet" på knä !

  
De menar sig tydligen vara klara över vilka som står bakom de DDoS-angrepp som genomförts mot icke stats-kontrollerade, oberoende  media i Ryssland den senaste tiden. De hävdar sin rätt att vara anonyma, och slår sig på ganska kontroversiella metoder, som att t.ex. ta sig in i privata mail-konton tillhörande ledare för en ungdomsorganisation, en politisk organisation  och diverse folk som står Kreml nära, och t.o.m. offentligöra länkar till deras korrespondens på en egen twitter. I en intervju för "Gazeta.ru " svarar den anonyme ansvarige bakom detta på några frågor:


Vladimir Tjurov - inte "Anonymous"
- se längre ned i inlägget
  - Har ni någon politisk uppfattning? Till vänster eller till höger?
 - Nej, vi intresserar oss föga för politik på det vis som den existerar nu. All politik kontrolleras nu av ett antal personer i Kreml , och allt som inte passerar genom dem blir i grunden kväst genom en politisk brottslagstiftning eller hetsat genom styrda media...
 - Vilket är erat syfte?
  - Vårt syfte är att inte låta banditerna ställa runet på knä. 
 - Nu blir ni utsatta för kritik och man säger att ta sig in i andras mail-konton är oetiskt. Vad svarar ni era kritiker?
- Det är oetiskt att genomföra DDoS -attacker på hemsidor och utan uppehåll skicka spam mot sociala media , ... 

   Denna intervju publicerades igår,  samma dag som Putins fjärde artikel inför valet också publicerades i "Kommersant" -  en artikel där han bland annat antyder internets betydelse för vad han kallar "äkta demokrati":

     " I början av 90-talet besjälades vårt samhälle av det nära förestående sammanbrottet för det sovjetiska en-parti och kommando-administrativa systemet. Övergången ledde närmast till folkstyre. Detta inte minst på grund av att det ju fanns exempel på civiliserade och mogna demokratier inte långt borta - i USA och i väst-Europa. Men införandet av statens demokratiska former medförde i praktiken direkt ett avslut för de nödvändiga ekonomiska reformerna, och litet senare så visade sig dessa former vara ockuperade av lokala och centrala oligark-eliter, som skamlöst utnyttjade staten i sina egna intressen, och delade de gemensamma tillgångarna". 

  Så småningom kunde dock Putin få saker och ting på rätt köl igen. Oh, vad klok Putin är!
x x
  Men liberalen Grigorij Javlinskij är inte så dum han heller. Han kunde väl få några rättvisare chanser att deltaga i presidentvalet som en av kandidaterna, eftersom han och hans parti kunde samla ihop de 2.000.000 namnunderskrifter som behövdes för att bli registrerade. Men Centrala Valkommissionen som skulle registrera gjorde ett "stickprov" och undersökte 600.000 av namnunderskrifterna, och måste, visade det sig, kassera 25% av dem. De kunde inte anses vara giltiga. Alltså föll Javlinskijs kandidatur.

  Detta passade naturligtvis inte Javlinskij. Men jag är rädd för att det passade Putin, och hans gamle kompis från Leningrad-tiden, Centrala Valkommissionens ordförande Vladimir Tjurov, alltför väl. Om Vladimir Tjurov ska det stå något i Putin-biografien "Ot pervogo litsa (=Ifrån första person)", där han rentav lär citeras, sägande:"Putin har alltid rätt". 

    Söker Putin sanningen? DN, SvD, E24, AftonbladetDagen
      Bloggat: Diverse, Ryssbloggen

  

       Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s