Fortsätt till huvudinnehåll

Kings Kapital - sex korta förhandlingar sedan i augusti !

..uteblivna jurister, uteblivna tolkar och Adelajas bibelläsning är i stort sett vad det hittills har handlat om. Förutom en ganska  färgsprakande show omkring domstolen emellanåt, med demonstrerande anhängare till Adelaja, och motståndare också, ibland , i vad  mån de lyckas komma i närheten.. (se bild)

   Blogred/jag har följt så gott jag har kunnat. Men under höstveckorna har det blivit trögare än det har varit tidigare -  före domen mot Julia Timosjenko -  att få fram uppgifter genom ryskspråkiga media. Nedan följer några utdrag från ett antal nyhetsartiklar på webben, korta sammanfattningar från varje rättegångs-tillfälle. 
- - 
dneprovskij x
Utanför domstolen 27/9: “Sunday – var är mina pengar? Jag bor nu på vandrarhem 
- -    
 25/8 förberedande sittning i Dneprovskij-domstolen - första rättegångsdagen, då Adelaja inte deltog   Detta har jag skrivit om på bloggen

    13/9 andra rättegångsdagen-  då Adelaja deltog
  “Dneprovsk's regionala domstol beslutade att skjuta upp förhandlingen i saken mot pastorn för 'Guds Ambassad..o.s.v. ' till den 27 sep. kl. 12:00 “    Jag var själv i Ukraina då, och stod med i hopen utanför domstolen, och har skrivit om detta här  på denna blogg.

    27/9 tredje  rättegångsdagen -  då Adelaja deltog
“Prövningen av saken med Kings Capitals verksamhet sköts upp en andra gång. Denna gång skedde det eftersom de åtalades försvarare inte dök upp i rättegången. ' Att domstolsförhandlingen skjöts upp har att göra med att det har gjorts anmälningar från medborgarhåll i denna sak, men inte alla anmälare dök upp, och främst har de att göra med att  de svarande inte hade fått sina kopior av anmälningarna.  Adelaja's advokat kom inte, och inte heller Kolesnikov's advokat' - sade åklagaren Andrej Gurin.  Men till rättegången kom Adelaja trots allt med en advokat - Andrej Fedur. Den sistnämnde visste inte ens att han hade ännu en kollega - -   “ – 24tv.ua

“Men rättegångsdagen slutade plus minus noll - de åtalades advokater , Bandurchenko's och Safonov's , kom inte , därför skjöts rättegången upp till den 7:e oktober “ -
         "Så snart rättegången hade börjat följde pastorn, som det såg ut, Julia Timosjenko's taktik, och kastade det ena benet över det andra, tog fram ett Nya Testamente, och började demonstrativt att läsa i det, utan att ägna någon uppmärksamhet åt domaren. 'Jag ser här en fullständig respektlöshet inför domstolen. En person läser en bok?...Adelaja , det är er jag vänder mig till', - sade domaren Alexandr Dzjuba. Pastorn lade tigande ifrån sig Nya Testamentet och tittade på domaren." – Segodnya
 
personlig reflexion :  Enligt de första rapporterna från rättegången 2011 09 27 så sköts målet upp till 2011 10 07  eftersom Bandurchenko och Safonov överhuvudtaget inte dök upp. Sedan talades om att deras advokater inte dök  upp – men nu var det Kolesnikov's advokat och Sunday's advokat det talades om . Sunday's andra advokat alltså – han hade till  sin tidigare advokats förvåning ordnat med ytterligare en advokat. Och yrkandet på att få hela målet översatt till Yoruba har tydligen fallit alldeles. Sunday hade ingen tolk, och sade  att han ingen behövde eftersom han förstod ukrainska, men inte kunde svara på ukrainska, utan bara på ryska. Domaren , som förstod ryska, var tydligen nöjd med det.  
 
  7/10  fjärde  rättegångsdagen -  då Adelaja deltog 
  “Så under förhandlingen utlystes en paus på grund av att de svarande Alexandr Bundarchenko och Alexandr Safonov avsade sig sina advokater och bad om en paus för att besluta om de skulle begära en statlig advokat. Bodnaruk (de förlust-drabbades advokat) kallade sådant handlande för att avsiktligt sinka domstolens arbete. ' jag menar att detta är att avsiktligt dra ut på målet. Ju längre målet behandlas, desto längre är Adelaja i frihet', -sade advokaten. ' Om denna förvirring runt advokaterna kommer att fortsätta så yrkar jag på att åtgärder med utreseförbud (för Sunday Adelaja - red.) byts mot häkte ' - tillade Bodnaruk". - Glavred 

“Idag ägde den fjärde förhandlingen rum i saken med finanspyramiden 'Kings Capital', i Dneprovsk's regionala domstol, där pastorn för 'Guds Ambassad..o.s.v.', Sunday Adelaja, och ytterligare fem representanter för kyrkan figurerar. Men som tidigare hann det knappt börja förrän det slutade. Och igen av samma anledning - de åtalade Safonov och Bandurchenko kom utan sina advokater. ' Vi kan inte komma i kontakt med dem' - sade Bandurchenko. Domaren föreslog efter en kort stunds betänketid att ta en paus, efter vilken de svarande skulle bestämma om de själva skulle ordna med advokat eller om staten skulle utse sådana. Det visade sig att Safonov får en statlig advokat, och Bandurchenko anlitar en enskild advokat. Efter detta avslutades förhandlingen.  Nästa förhandling kommer att äga rum den 20:e oktober. “ -
        “Adelaja själv uppträdde lugnt i rättssalen, och under pausen läste han en rysk Bibel. Vi lade märke till att under förra förhandlingen läste han ett Nya Testamente på ett främmande språk. Av den anledningen anmärkte domaren på honom muntligen, att han skulle visa honom respekt. ”- Segodnya
 
20/10  femte  rättegångsdagen -  då Adelaja deltog 
“Den s.k. 'Adelaja-saken' skjöts upp eftersom en tolk uteblev ( från ukrainska till ryska språket) och dessutom en advokat till en av de åtalade - Alexandr Bandurchenko. Från det att rätts-processen inleddes är detta den femte förhandlingen, och någon prövning av saken har , i väsentligt avse'ende, inte ens hunnit börja. Orsak till alla uppskjutanden är att deltagare i processen inte har infunnit sig. “ - Izvestija

     “Den åtalade Alexandr Safonov's advokat dök igen inte upp i torsdags. Den förra förhandlingen skjöts upp av just denna anledning , och till den åtalade utsågs en statlig advokat. Men enligt Safonov så hade han inte kommit i kontakt med honom. Inte heller kom det någon tolk till den ryske medborgaren och medåtalade , Igor Kolesnikov, som hålls i häkte. Det bestämdes ett nytt datum - den 2:a november. De förlustdrabbades advokat Ivan Bodnaruk är av den anledningen störd : 'Att man under fem rättegångar inte har börjat att läsa upp åtalet -  det är nonsens!' Adelaja's advokat Andrej Fedur är övertygad att saken avsiktligt dras ut: 'Orsakerna till det kommer jag inte att försöka gissa'. I Adelajas krets anser man att åklagarsidan försöker vinna tid för att finna något komprometterande bevis". – Segodnya
 
Och - inom parantes:
/  “Lesa Gongadze's advokat Andrej Fedur kom inte till Pecherskij-domstolen i Kiev idag för att deltaga i förhandlingen i målet mot ex-generalen i inrikesministeriet Alexej Pukach, meddelar NBN:s korrespondent..... Det visade sig att hr Fedur idag begav sig till Dneprovskij-domstolen i Kiev för rättegången i saken med finansgruppen för bolaget Kings Capital's verksamhet, där en av de åtalade - pastorn för 'Guds Ambassad..o.s.v. . ' , Sunday Adelaja - är hans klient". nbnews.com.ua /

personlig reflexion : Advokat Andrej Fedur föredrog alltså målet där Adelaja är en huvudfigur, framför ett mål som har anknytning till Gongadze-affären.

“...förhandlingen i målet om bolaget Kings Capital's finansgrupp's verksamhet skjöts upp till den 2:a november, meddelar NBN:s korrespondent. “ – nbnews.com.ua

2/11 sjätte  rättegångsdagen -  då Adelaja deltog
“I Dneprovkij-domstolen igår ägde ännu en rättegång rum i saken mot finanspyramiden 'Kings Capital'. Denna gång varade förhandlingen i fyra timmar. Som vi kommer ihåg har de tidigare rättegångarna skjutits upp eftersom antingen de åtalades advokater inte har infunnit sig, eller så har ingen översättare kommit till Sunday, skriver Segodnya. Gårdagens session inleddes med advokaternas yrkanden. Först yrkade Sergej Eresko's advokat (Eresko ägnade sig åt kontorsarbete i bolaget, tog emot penningmedel och tecknade upp överenskommelser) på att saken mot hans klient skulle läggas ned. Sedan yrkade Sergej Golovanov's advokat (det var Golovanov man gav penningmedel åt, och i bolaget sägs han ha befunnit sig på pastorns egna rekommendationer) på att hans klient, och även ytterligare en åtalad , Igor Kolesnikov, skulle bli frigivna (han var också i bolaget på pastorns rekommendationer) . -  Rätten avslog deras yrkanden. Adelaja's advokat Andrej Fedur begärde förklaringar av rätten - kunde hans klient få lov att läsa Bibeln under rättegångstid?  Något svar har ännu inte meddelats". - podrobnosti      “

  Enligt vissa, samstämmiga uppgifter skulle en sjunde sittning varit idag, fredagen den 18:e november. Men jag har ännu inte funnit några uppgifter på webben om det, väntar fortfarande ... (kl. 20:15 c:a – förhandlingen skulle hållits kl. 14.00 , svensk tid )  
-
  OBS! Se upp med finansbubblor – Expressen, Sourze  (!)Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h