Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Islam missförstår allt

Islam   
Islam är verkligen en religion av rang. Men det är en tragisk religion, vars stora tragedi består i att det den värdesätter främst – Skriften – verkligen skulle kunna leda rätt, om det inte var för Koranen. Koranen påstår att den ger den riktigaste tolkningen av Skriften, d.v.s. vad som tidigare har uppenbarats för profeterna Noa, Abraham m.fl.  Men Koranen står i vägen för sanningen. 
   Mitt under det att blogred. och några till från Maranataförsamlingen i Stockholm var ute och sjöng och evangeliserade i Rinkeby i går, var det nära att vi  fick avlägga en examen i Koran-kunskap. Det hade säkert blivit minus. Men faktum är att jag, medan jag filmade några av dem som deltog i evangelisationen, plötsligt blev tilltalad av en muslimsk man, som uppmanade mig att läsa Koranen. Eftersom blogred. hade förberett sig på att eventuellt samtala med muslimer, som det finns gott om  i Rinkeby, hade vissa förberedelser gjorts med en av Koranens suror, den som bär överskriften “Jona”, det är den tionde suran.

Den tionde suran motsäger sig själv på ett väsentligt vis. Den är uppkallad efter Jona, men ägnar sig endast högst flyktigt åt Jona.Vad beror det på? Är det därför att Jona är ett sådant starkt vittne om Jesus själv och Hans gärning, att Koranen drar sig för att riktigt behandla berättelsen om Jona?   Jag misstänker det.

  Alla har syndat .. Rom. 3:23
   Men se här hur nära Koranen ändå kommer en väsentlig frågeställning, när den tionde surans femtiofjärde vers uttrycker sådana saker som detta:” Om den som har begått svår orätt ägde jordens alla rikedomar skulle han helt säkert erbjuda allt detta för att köpa sig fri [på Domens dag]; “ (på engelska: - To redeem himself on that day, each sinner would gladly give all that the earth contains if he possessed it ..) Är inte detta syndarens situation! Och betala priset för den syndares själ som nu omvänder sig till sin Skapare, det är ju just vad Jesus har gjort.

  Matteus kapitel tolv, vers fyrtio : “ .. likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte. “  Han skulle “..ge sitt liv till lösen för många” – Matt. 20: 28


Jesus - Han gjorde det.


  UNT, Aftonbladet 

Andra bloggar om: ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s