Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

En rättegång vid Dnepr

Några (få) intryck av rättegångsdagen igår:

   Rättegången skulle börja kl. 14:00, och jag var där redan kl. 13:00. Det hade församlats en skara människor, som stod och väntade just på att rättegången skulle börja. Efterhand kom det ännu fler. Det stod några polismän i grinden, och jag frågade dem om vem som helst som ville det kunde komma in och lyssna. Jag sade att jag kom från Sverige. De sade att det skulle gå  bra, bara jag hade passet med mig. Och det hade jag. Men efterhand blev det rätt så  trångt.
En grupp människor står utanför domstolen när jag kommer                                 
            
“Ukrainsk-nigerianska vänskapsföreningen” fanns tydligen också på plats

Trångt i trappen  

  Det fanns till slut inga chanser att komma in. Efter att en trupp av bastanta killer i vinröda baskrar hade tillkallats (ett femtontal - svarade närapå exakt mot antalet representanter för "ukrainsk-nigerianska vänskapsföreningen") , så insisterade de på rättning i leden. Och de kallade i tur och ordning in:
- parterna och deras jurister,
    - de som ansåg sig ha lidit förluster.
         -  ukrainska media, de som hade föranmält sig.

    Salen blev enligt uppgift  sprängfull. Men jag fick eventuellt några intressanta inblickar  där jag stod i trängseln på trappen.

    Efteråt har jag fått veta , genom att denna sak har blivit ganska omskriven, att rättegången inte höll på längre än två timmar. Det fanns yrkanden om att den skulle genomföras på ryska, eftersom en av de åtalade är rysk medborgare och Adelaja själv förstår ukrainska dåligt, enligt  hans advokat.  En ukrainsk journalist prövade honom på den punkten, och fick "ett svar på bruten ukrainska, att han lär sig språket, men inte kan praktisera det". Ovanämnda yrkande beviljades hursomhelst inte. Rättegången ska alltså genomföras på det officiella, ukrainska språket. Men p.g.a. avsaknad av tolk för dem som behövde, så sköts den upp till den 27:e September....

..återkommer.
- -
  P.S
    Hur många livvakter har Adelaja? Det har blivit något av en diskussion i ukrainsk press efter rättegången igår. Några journalister påstår nämligen att de blivit misshandlade av dessa "livvakter". På en fråga till advokaten hur många livvakter han har , blev svaret "en". Själv svarar han "inga". 
                                               / 

    
news.zn.ua 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl