Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Inget “pride” i Moskva - del II

Efter att pride-paraden i Moskva skingrades för sjätte året i rad - efter att Europadomstolen i Strasbourg hade underkänt den ryska policyn några veckor innan - har en omfattande diskussion blossat upp i Ryssland, som märkts inte minst i den ryska bloggosfären. Paraden blev ganska väl dokumenterad med foton och video-upptagningar som även har spridits på bloggarna, och det inte bara i Ryssland. Jelena Kostjutjenko’s egen blogg förvandlades efter hennes gripande, som snabbt övergick i en sjukhusvistelse, till vad en kommentator kallar  “helvetisk holivar”, med ett tillåtet maximum av 10.000 kommentarer.

   Några av tidningen “Novaja Gazeta’s ” medarbetare har gjort ansatser att försvara henne, eller att förstå hennes agerande. Också det utlöser intensiva debatter. I en av de kommentarerna läser jag följande upplysning: “ Försöken att jämställa homosexuella med normala människor är en gammal hobby hos vänstersinnade över hela världen. Den kände franske propagandisten för homosexualitet André Gide högaktade Sovjet. Han uppskattade allting här. Han var hänryckt över Trotskij och Lenin, över det socialistiska byggets framsteg och uppmaningarna till en världsrevolution. Men hans hänryckning varade så länge som de ryska, revolutionära kollegerna drev teorien om ‘vattenglaset’. Kollantaj hade jämfört sexuella förhållanden med så enkla ting som att dricka vatten.  Senare hamnade Gide direkt i det antisovjetiska lägret, när Stalin kriminaliserade homosexualiteten”. 

  Citatet är egentligen från en artikel som publicerades i rysk press för flera år sedan, men som åberopas i debatterna. I den artikeln finner jag också följande rader:” De homosexuella och deras anhängares  huvudsakliga och väsentligen enda politiska argument är att ‘demokratien borde försvara minoritetens rättigheter’. Det är sant, men här finns en allvarlig felbedömning: det handlar uteslutande om de mänskliga basbehoven. T.ex. om rätten till liv och rättvisa domstolar. I den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna finns inte ett enda ord som kan tydas som att ett sunt samhälle har några förpliktelser att jämställa perversa människor med normala” 

    “Moskva får inte bli ett Sodom!”, ropades bland den ryska pride-paradens motståndare i lördags. Vad är Sodom?   Här -  en artikel som jag skrev för tidningen Midnattsropet för snart fyra år sedan, efter "Stockholm Pride" då .


    Om svenska pride-prövningar i  Aftonbladet:, Norran,  GP, GTAndra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s