Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Prövad myndighet prövar inte prövad pingstkyrka

Efter att anmälan har legat några månader, sedan i oktober, och efter att myndigheten gick igenom ett chefs-byte, då den kontroversiella Katri Linna fick gå, har besked äntligen kommit att DO inte ämnar blanda sig i Smyrnakyrkans inre angelägenheter.  ( Se  GP, Världen Idag, Dagen,)
- -
smyrna i gbg
Smyrnakyrkan i Göteborg
 -- Talesman för myndigheten i höstas, då orosmolnen thornade upp sig, Lars Thornberg, uttalade sig  för GP : ”Den här typen av anmälningar där man särbehandlas på grund av sin sexuella läggning ser vi allvarligt på.”. Talesman för myndigheten i våras , eller nu i maj, är tydligen en litet mer “kyrkvänlig” herre – Linus Kyrklund, som nyligen sade till samma GP  : “Smyrnakyrkan räknas som en förening som omfattas av föreningsrätten och de är undantagna från lagen om diskriminering” 

   Föreståndare för Smyrna i Göteborg är alltfort Urban Ringbäck. I höstas sa han till GP: “..vi, precis som många andra församlingar, funderar kring de här sakerna. Vi lever i en ny tid som behöver en del nya former.” I våras, nu i maj, sa han , igen till GP “Guds huvudtanke är äktenskapet mellan man och kvinna
-   Se där!  “Det som är krokigt kan icke bliva rakt, och det som ej finnes kan ej komma med i någon räkning.”  - Predikaren 1:15Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl