Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

..“en auktoritär vision”

  “En auktoritär vision” (= an authoritarian vision) så karaktariserar John Cornwell i sin bok “Hitlers Påve” (1999) vad som var drivkraften bakom undersekreteraren Eugenio Pacelli’s strävan att komma fram till ett konkordat mellan Tyskland och Vatikanen under 20-30-talet. Ett konkordat ingicks också med Hitler som Tysklands ledare , och kardinal Pacelli, som då var på väg att bli påven Pius XII
- - 
eugenio pacellix
Pius XII breder ut armarna
- -  Den nuvarande “primus inter pares” i Rom – Benedikt XVI – har tydligen också en auktoritär vision som liknar föregångarens på 30-talet. Han vurmar ganska  mycket för honom:” Vi kan sannerligen säga att Herren i människan och påven Pius XII gav kyrkan en enastående gåva som vi måste vara tacksamma för”  -  sa han vid en konferens i Rom 2008, som var ägnad åt “Avet från Pius XII..”  ( enligt boken “Påvens korståg” av Alan Posener  - Ica Bokförlag 2011)
- -
  Kommer Sveriges kristna att anamma en dylik vision?

  Dagen, Världen IdagVatikanradion

Andra bloggar om:
Även bloggat på Sub Umbra : "Vlk och Vilks", "- en framträngande national-socialistisk rörelse?", "Evangeliets villkor"
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s