Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Det är farligt att upphöja Jesus

 Ett antal artiklar i Dagen och i Världen Idag denna dag,  är ägnade åt lördagens Jesusmanifestation. Det är den fjärde Jesusmanifestationen  i ordningen här i Stockholm, och med sjuttiotalets Jesusrörelse som stundtals förekommande förebild. Skribenterna och intervjuobjekten ger onekligen uttryck för sina erfarenheter av tidigare manifestationer och/eller sina förhoppningar inför morgondagen. Men vad ska man säga om idel lovord för Jesus och hans manifestanter, och inte ett enda bibelord att styrka detta med ???

     Att det är att lova Jesus “med egna ord” ?  Ja, varför inte. 

   Men det är farligt att upphöja Jesus. Man borde verkligen vara klar över att det finns t-v-å sätt att upphöja Jesus på. Det ena sättet är att upphöja honom på ett kors, för att sedan begrava honom och hoppas vara av med honom. Något som de skriftlärde och fariséerna, Jesu samtida, gjorde. (Aha, därför inga bibelord. Ingen vill vara farisé´!? )  Det andra sättet att upphöja Jesus på är också det att upphöja honom på ett kors, men inte sluta där, utan fortsätta att upphöja honom till Gud och till Guds tron. Något som bara Gud själv kan göra. Aposteln Petrus sa till de som hörde på honom:”Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.” – Apg. 2:33 

   Är det vad vi ser när vi upphöjer Jesus, det som Gud själv genom sin Ande manifesterar? Annars kanske ett och annat kritiskt bibelord skulle kunna vara på sin plats..

                             “Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;”         
                                                                                                             - Matt. 15: 8

  
  Dagen: 1, 2,
   Världen Idag: 1, 2

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s