Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

USA vs. framgångspredikanter

    I något av den mest omfattande, offentliga uppgörelsen hittills med några namngivna, klassiska framgångs - eller "tros"-förkunnare, däribland Benny Hinn och Kenneth Copeland, har senator Charles Grassley nyligen avslutat den kommissions arbete som han har lett under c:a tre år.
   Om detta skriver bland annat bloggar på "Christian Post"...
"De predikanter som Grassley skrev till var Joyce Meyer  Ministries, World Healing Center (Benny Hinn) , Without Walls International Church (Randy och Paula White), New Birth Missionary Baptist Church (Eddie Long), Kenneth Copeland Ministries, och World Changers Church International (Creflo och Taffi Dollar). Senator Grassley bad var och en av dem att lämna vissa informationer om deras finanser och styrelseskick. Joyce Meyer Ministries och Benny Hinn Ministry svarade på Grassleys förfrågan och tillhandahöll information. De övriga fyra svarade inte , men åberopade religions-friheten." - - - 
 ...och  CNN, samt publikationen "The Nonprofit Quartely"...

  " Religiösa ledare har knappast applåderat Grassley och den icke vinstinriktade sektorn har varit litet tystlåtna när det gäller att kommentera. Ett motargument har varit att undersökningen har inkräktat på barriären mellan kyrka och stat. Till exempel Copeland vägrade att tillhandahålla information till Grassleys undersökning eftersom, som han sade, 'Detta tillhör Gud'. Andra har antytt att Grassley var partisk mot pingstvänner (Grassley själv är baptist). ."
och vidare
  "..  Istället för att tala för ändringar i skattelagstiftningen, har han bett Evangeliska Rådet för Finansiell Redovisning (EFCA) att skapa en kommission för att gå igenom rapporterna om de sex TV- evangelisterna,.."
... och även  The Baptist Standard  som har med dessa upprörande uppgifter:
" Medlemmar av Grassley's stab erkänner att de inte har 'tid eller resurser' för att lagsöka de fyra predikanter som inte lämnade fullständiga svar på frågorna. De har istället ställt samman rapporter som bygger på offentliga uppgifter, tredje person och insiders. Vad de bland annat har funnit är att insiders hos Kenneth Copeland Ministries i Fort Worth sagt att de blivit avskräckta från att tala med folk från Grassleys kommite't, och en tidigare anställd har sagt att de fått veta att 'Gud kommer att spoliera våra finanser' ifall de talade. Georgia-pastorn Creflo Dollars verksamhet har kallats för den 'minst samarbetsvillige' ..."

   "TV- evangelister undkommer straff i en senat-undersökning" är rubriken för "South Florida Times" artikel i saken, och inte minst bitsk är en ledare i DesMoinesRegister.com: "Grassley borde inte ge sig för hemlighetsfulla predikanter". 

  Svenska blogginlägg om Benny Hinn, m.fl : 1,2
3, 4
Enhanced by ZemantaEnhanced by Zemanta 

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s