Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Om tron


(Detta är det första inlägget som gjordes på bloggen "Sub Umbra". Alla tidigare inlägg har lagts ut i efterhand, även några senare - där så angivs)

Stanley Kubricks film "2001" gick på biograferna redan på 1960 - talet. Ett rymdäventyr somslutar med ett jättelikt foster som syns rotera i världsrymden. //


                                         Livet och verkligheten erbjuder egentligen starka skäl för att tro. Det finns alltid någon slags ursprungliga intryck - av barnet, trädet, floden.. som väcker tankar och känslor, och kanske rentav tro. ///

           Men den tro som Bibeln talar om rör sig i mer bestämda förhållanden. Det finns tre stora teman i Bibeln, i Gamla och Nya Testamentet tillsammans: - Skapelsen, Gud har skapat allt, himmel och jord och hav och vattenkällor. - 1 Mos. !-2, m.fl. - Uttåget, Gud Skaparen, som också är Israels Gud, förde Israels folk ut ur Egypten, och befriade dem från träldomen. - 2 Mos. 12 - 15 m.fl. - Förlossningen från Djävulens makt, Gud skaparen, Israels Gud, iklädde sig kött och blod i Jesus Kristus. Och genom honom beredde Han frälsning från synden, genom sin död på korset, och genom sin uppståndelse - Matt. 26 - 28 m.fl De människor som befann sig nära dessa händelse i tiden, om de nu kunde det, förmådde trots detta inte alltid själva tro på dem. De som befinner sig långt ifrån kan emellanåt tro på dem. På händelserna som sådana och på den Gud som stod bakom dem.Tron är en förunderlig kraft, en gåva till den som vill. Jesus undervisar om tron i en liknelse: " Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder." - Luk. 17: 6

I Hebreérbrevets elfte kapitel, står det: " ..tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser." - Hebr. 11:1


 Detta om tron enligt Jesus och Hebreérbrevet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s