Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Om tron


(Detta är det första inlägget som gjordes på bloggen "Sub Umbra". Alla tidigare inlägg har lagts ut i efterhand, även några senare - där så angivs)

Stanley Kubricks film "2001" gick på biograferna redan på 1960 - talet. Ett rymdäventyr somslutar med ett jättelikt foster som syns rotera i världsrymden. //


                                         Livet och verkligheten erbjuder egentligen starka skäl för att tro. Det finns alltid någon slags ursprungliga intryck - av barnet, trädet, floden.. som väcker tankar och känslor, och kanske rentav tro. ///

           Men den tro som Bibeln talar om rör sig i mer bestämda förhållanden. Det finns tre stora teman i Bibeln, i Gamla och Nya Testamentet tillsammans: - Skapelsen, Gud har skapat allt, himmel och jord och hav och vattenkällor. - 1 Mos. !-2, m.fl. - Uttåget, Gud Skaparen, som också är Israels Gud, förde Israels folk ut ur Egypten, och befriade dem från träldomen. - 2 Mos. 12 - 15 m.fl. - Förlossningen från Djävulens makt, Gud skaparen, Israels Gud, iklädde sig kött och blod i Jesus Kristus. Och genom honom beredde Han frälsning från synden, genom sin död på korset, och genom sin uppståndelse - Matt. 26 - 28 m.fl De människor som befann sig nära dessa händelse i tiden, om de nu kunde det, förmådde trots detta inte alltid själva tro på dem. De som befinner sig långt ifrån kan emellanåt tro på dem. På händelserna som sådana och på den Gud som stod bakom dem.Tron är en förunderlig kraft, en gåva till den som vill. Jesus undervisar om tron i en liknelse: " Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder." - Luk. 17: 6

I Hebreérbrevets elfte kapitel, står det: " ..tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser." - Hebr. 11:1


 Detta om tron enligt Jesus och Hebreérbrevet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl