Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ukraina: Den Högre Raden - Den åbäkiga Julia Timosjenko, m.m

  ( Utlagt i efterhand  En del av denna post har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" ) 


♣♣♣ "Verchovnaja Rada" ( eller "Den Högre Raden" - ungefär) - det är det ukrainska parlamentet. Omkring det och i det har ett och annat ägt rum på senast tiden som också orsakat tidningsrubriker.
"Ukrainas politiska kris fördjupas" är rubriken på en analytisk artikel i DN -

- där står om president Viktor Jusjtjenkos ukas , i måndags, om att parlamentet ska upplösas för att ett nyval ska utlysas senare framme i vår. Det står om några som tidigare stod på presidentens sida, men som har övergivit honom helt eller delvis:

Ett av partierna som slöt upp bakom Jusjtjenko 2004, Socialistpartiet, sitter i dag med i Janukovitj koalitionsregering. " - Janukovitj, det är premiärministern som har det stora Ryssland som något av sin uppbackare i den konflikt som är för handen. Socialistpartiets ledare heter Alexandr Moroz, och han är också parlamentets, Radans, talman.

DN-artikeln innehåller också denna upplysning:

" I januari i år röstade också Julia Timosjenkos fraktion i parlamentet emot president Jusjtjenko."

Julia Timosjenko ( foto - RKB)

Julia Timosjenko stod helt enad tillsammans med Justjjenko i dagarna för den s.k. "orangea revolutionen", och under det första halvåret av hans presidenttid - det var hon som orsakade viss tumult redan på Kuchmas tid. En intervju med parlamentsledamoten Olexandr 
Turtjynov, ledare för "Batkivischina" - fraktionen, som gjordes våren 2001 ger en både kuslig och initierad inblick i den tidigare bakgrunden till den situation som uppstått nu. Då var Leonid Kuchma president, och Viktor Jusjtjenko premiärminister.


" ( NG - "Nezavisimaja Gazeta" frågar Olexandr Turtjynov
/AT/ OBS! - om situationen 2001 - OBS!)

NG -- hur vill du karaktärisera den nu pågående, inrikespolitiska krisen i landet?

AT - Den politiska situationen idag i Ukraina är kritisk, om inte rentav explosiv. Krisen har fått tag i alla maktens förgreningar, och dess orsak består i att Ukraina konsekvent under det senaste årtiondet har rört sig mot att upprätta en totalitär form för att styra samhället. Maktens parti har försökt att legalisera denna form genom ett socialt 'management'. Leonid Kuchmas politiska regim har blivit övertygad om sina möjligheter och sin styrka, den är övertygad om att för den finns inget alternativ, det finns inga oppositionella krafter som är förmögna att stå emot legaliserandet av det totalitära förhållandet i samhället, upprättandet av den absoluta makten. Men genom Kuchmakretsen har det utförts flera stora misstag, ..

NG - Vilka konkreta misstag har makten släppt igenom?

AT - Kuchmas första misstag - det var att utse Julia Timosjenko till vice premiärminister i regeringen. Folk ifrån presidentkretsen har stulit praktiskt taget allt, och det behövdes nya, finansiella resurser, de hoppades på lättöverkomliga krediter från Väst. Och dessa ges bara med konkreta reformatorer - Viktor Jusjtjenko och Julia Timosjnko.
Kuchmas andra misstag - det var problemen med energisektorn. I Ukraina har energisystemet förstörts på ett målmedvetet vis. Skulderna för gasen är katastrofartade, det finns inga reservoarer av kärnbränsle, det ägde rum ett otillåtet brukande av rysk gas, elverken befann sig på gränsen till att stängas. Under dessa förhållanden behövdes det en 'anti- kris-manager', som var i stånd att hejda energikatastrofen i Ukraina. Kuchma 'gav sin tillåtelse' till att Julia Timosjenko blev kuratorn för el-bolaget TEK. Det var maktens andra allvariga misstag.
Som ett resultat tillstadde Viktor Jusjtjenko sin vice-premiärminister inte bara att tala om reformer inom TEK; utan dessutom att utföra dem. Julia Vlaimirovna började att istället för att arbeta ihop pengar och dela dem med "familjen" (= Kuchmakretsen) ,taga pengar från den ljusskygga sektorn - av surkiser, medvedtjuker, volkover och bakaer ( namn på vissa klaner inom maffian ) Resultatet var att 'familjen' började reagera. De försökte redan i april förra året att få till stånd Timosjenko´s avgång, men då förstod Kuchma att energisituationen var i ett sådant läge, att utan Julia skulle han inte komma till rätta med den. Och istället för att koncentrera sig på kampen mot de ljusskygga krafterna, och att använda återstoden av oppositionen, påbörjade regimen i landet ett informationskrig mot regeringen Jusjtjenko. Regimen började att kämpa mot sig själv, började att äta upp sig själv. Regeringen är ju i väsentligt avseénde en del av den rådande regimen.

( D.v.s. Kuchma gjorde tre stora misstag – alla tre hette Julia Timosjenko ?)

NG - Du har talat om politiker och affärsmän som åtnjuter ett förtroende hos presidenten. Vad är det då för något konkret som de bestämmer, vilket politiskt område utvecklas i Ukraina?
AT - I Ukraina har den kriminella totalitarismen blommat ut helt och fullt. Dess grundval är den ljusskygga ekonomien, som blir total. Och, utan tvekan, de klaner och finansiella-politiska grupper, som blir grunden för den totalitära makten...
 
NG - Totalitarism, är inte det ett alldeles för hårt sätt att karaktärisera den nuvarande politiska regimen i Ukraina?
AT - I vår stat kontrolleras allt - från vanliga bostäder till de rättsliga och verkställande myndigheterna. Jag upprepar: Ukraina har i allt gått in i en fas av socialt adapterad totalitarism, och samhället kan inte skydda sig mot detta politiska virus.."


x-x-x

Alexandr Moroz var på den tiden mer överens med 
Turtjynov - då när det gällde Kuchma´s regim. I en senare publicerad intervju av samma tidning sade han om Kuchma att : " han...använde sig av totalitära och auktoritära metoder i sitt styre".

- - -
Och den åbäkiga Julia Timosjenko - vem är hon? Det var ju tillsammans med henne som Jusjtjenko stundtals såg så stabil ut . Var det ett misstag av honom att vilja ha med henne ?

Nu anklagas Jusjtjenko för diktatoriska fasoner, av sina motståndare.

♣♣


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s